Akademik Personel

YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. ALİ RIZA SAKLI
Doç. Dr. KONUR ALP DEMİR
Arş. Gör. YUNUS USTA
BENGİ DEMİRCİ